מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

31.12.09: התקנות בנושא תכנון מס החייב בדיווח הפכו להוראת-קבע

ביום 25.12.2006 פורסמו התקנות שעניינן בתכנון מס החייב בדיווח והכוללות 15 תכנוני מס שביצועם מחיֵיב דיווח לרשויות המס.
המדובר בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (לעיון בתקנות
לחצו כאן) ובתקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (לעיון בתקנות לחצו כאן).
במקור, תחולתן של שתי התקנות נקבעה לגבי פעולות (המהוות תכנון מס החייב בדיווח כמפורט בתקנות) שהתבצעו בשנות-המס 2007 עד 2009.
היום פורסם תיקון* לשתי התקנות, לפיו הן תהפוכנה להוראת-קֶבע.
* להורדת התיקון לתקנות מס הכנסה, לחצו כאן. להורדת התיקון לתקנות מס ערך מוסף, לחצו כאן.