מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

7.12.09: רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע בנושא שינוי בשיטת הדיווח למע"מ

תיקון 37 לחוק מע"מ, שחוקק ב-23.7.2009, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית,* שינה מהותית את אופן הדיווח התקופתי למע"מ ואת תוכן הדיווח.
* להורדת החוק לחצו כאן.
בהתאם לתיקון, יידרש ציבור העוסקים להגיש, באופן הדרגתי משנת-המס 2010, דיווח מפורט על עסקאותיהם ותשומותיהם, בתדירות חודשית, באופן מקוּון וחתום בחתימה אלקטרונית מאושרת.
עם יישום המהלך יוקם מאגר שיכלול את העסקאות והתשומות ויאפשר הצלבת דיווחי ספק עם דיווחי הלקוח.
היום פורסמה הוראת ביצוע של רשות המיסים בנושא זה.

להורדת הוראת-הביצוע, לחצו כאן.