עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסמה הצעת חוק התכנית הכלכלית

פורסמה הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
 
תיקוני החקיקה המוצעים בתחום המיסוי מפורטים בפרק ו להצעה.
 
קישור להצעת החוק