עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסם ברשומות הצו המגדיל את שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים מ-17% ל-18%

במבזק מיום 28.5.2013 התייחסנו לפרסום צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ג-2013, בגדרו הוגדל שיעור המע"מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ-17% ל-18%, וזאת בתוקף מיום 2.6.2013.
 
הערב פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ג-2013 (קישור לצו), במסגרתו הוגדל שיעור מס השכר ומס הרווח המוטלים על מוסד כספי מ-17% ל-18% מהשכר ששילם והרווח שהפיק, בהתאמה.
תחילתו של הצו נקבעה ליום 2.6.2013, כאשר בשנת-המס 2013 יחולו שיעורי המס המוגדלים לגבי השכר המשתלם בעד עבודה בחודש יוני 2013 ואילך ולגבי החלק היחסי מהרווח בשנת-מס זו.*
* בשלב זה, שיעור מס השכר המוטל על מלכ"רים לא הוגדל ונותר 7.5%.