מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

25.2.13: ועדת-הערר - מכירת מקרקעין והעברת התמורה לעמותה אינה מהווה מכירה הפטורה ממס שבח

פורסם פסק-הדין בעניין גליה אשואל (קישור לפסה"ד).
 
העוררת ובעלה המנוח רכשו בשנות הששים של המאה הקודמת מקרקעין בשטח 1,500 מ"ר בראש העין. על שליש מהחלקה נבנה ביתה של העוררת.
בשנת 2007 חלה המנוח ועל ערש דווי ציווה על אשתו (העוררת) ובנו למכור 1,000 מ"ר משטח החלקה ולהעביר את התמורה מהמכירה לעמותה על-מנת שזו תשלים בנייה של בית כנסת.
בחודש פברואר 2009 מכרה העוררת 1,000 מ"ר משטח החלקה תמורת 950,000 ש"ח לצד שלישי, כאשר בהסכם המכירה צוין כי התמורה תימסר להשלמת בית הכנסת.
המשיב חייב את העוררת בתשלום מס שבח, והשגת העוררת על כך נדחתה בחודש נובמבר 2010.
בחודש מאי 2012, כמו גם בחודש נובמבר 2012, פנתה העוררת למחלקת המלכ"רים ברשות המיסים בבקשה לקבל פטוֹר ממס שבח, בטענה, כי כספי התמורה ממכירת חֵלק החלקה ניתנו לבניית בית כנסת המשַמש את הציבור. פניות אלו נדחו. במקביל, הגישה העוררת ערר.
 
השופט בדימוס מ' רביד דחה את הערר על הסף, וזאת הן מהטעם שהמועד להגשת הערר חָלף, הן מהטעם שועדת-הערר אינה מוסמכת לדון ולבקר את החלטת מחלקת המלכ"רים, והן מהטעם שהמהות הכלכלית של העִסקה הייתה מֵכר של מקרקעין, כאשר העובדה שהתמורה ניתנה לאחַר זמן כתרומה לעמותה אינה מעלה ואינה מורידה מכך שלא הייתה זו מכירה לא תמורה למוסד ציבורי.