מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

23.12.12: דירות מגורים שנרכשו במהלך הנישואים על-ידי בן-הזוג תיחשבנה כחלק מרכוש התא המשפחתי אף אם מקור הכספים לרכישתן בירושה שקיבל בן-הזוג

בהמשך למבזק ששלחנו הבוקר בנושא פסק-הדין בעניין דוד הרטום (ו"ע 381-10-11) נבקש לעדכנכם, כי היום פורסמה, בתזמון מעַניין, החלטת מיסוי (שלא בהסכם) בהקשר דומה על-ידי החטיבה המקצועית ברשות המסים (החלטת מיסוי 3859/12).
 
עניינה של ההחלטה בבני-זוג שלהם דירת מגורים משותפת, כאשר בבעלות בן-הזוג 4 דירות מגורים נוספו שנרכשו לאחַר הנישואין במימון שנעשה מכספים שבן-הזוג קיבל בירושה לאחַר הנישואין.
בכונת בני-הזוג למכוֹר את דירתם המשותפת ולרכוֹש דירה אחרת שתירשם על-שם שניהם.
 
בגדרה של ההחלטה נדחתה בקשת בני-הזוג לראוֹת בדירה החדשה כ"דירה יחידה" לעניין מס הרכישה שיחול על בת-הזוג. זאת, מהטעם שהדירות שבבעלות בן-הזוג לא נתקבלו עח-ידו בירושה אלא נרכשו במהלך חיי הנישואין.