מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

10.10.12: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מכירת דירות מגורים שהתקבלו בירושה ללא ביצוע הסכם חלוקה מקדמי

פורסמה החלטת מיסוי של החטיבה המקצועית ברשות המיסים בנושא מכירת דירות מגורים שהתקבלו בירושה ללא ביצוע הסכם חלוקה מקדמי (החלטת מיסוי מס' 5248/12).
 
עניינה של החלטת המיסוי במספר יורשים של 11 דירות מגורים הבנויות על חֶלקה אחת וכוללות 10 דירות בבניין אחד ודירה אחת נוספת במבנה צמוד קרקע נוסף. במסגרת תוכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, אוחדה החֶלקה עם שתי חֶלקות נוספות שאינן בבעלות המנוחה/היורשים אלא בבעלות צדדים שלישיים. החֶלקות המאוחדות חולקו לשני מגרשים חדשים, כאשר המבנה בן 10 הדירות נותר על מגרש 2 והדירה צמודת הקרקע נמצאת, לאחַר החלוקה, על מגרש 3. היורשים והצדדים השלישיים טרם הגיעו להסכם לחלוקת הזכויות ביניהם ואף לא להסכם שיתוף (לרבות לא בין היורשים בלבד).
 
בגדרהּ של החלטת המיסוי נקבע, כי כל עוד תוכנית האיחוד וחלוקה בתוקף, תחול הלכת הלכת רחל מנחם* על המבנה בן 10 הדירות הנמצא במגרש 2, וזאת גם אם טרם הגיעו שתי קבוצות הבעלים להסכמה בדבר חלוקת הזכויות בכל אחד מהמגרשים; ואילו ככל שהתוכנית תבוטל, ושני הבניינים יוותרו בחלקה המקורית כחלקה אחת, תחול הלכת מנחם על שני המבנים, קרי: על 11 הדירות.
* ע"א 2100/07 (קישור לפסק-הדין). באותו מקרה, נקבע, כי יורשים יחידים אשר ירשו במושע זכויות בבניין ובו דירות מגורים (כך שלכל יורש יש זכויות בכל דירה ודירה), אזי במכירת מלוא זכויותיו של יורש בבניין, יינתן פטוֹר ממס שבח בגין דירת מגורים אחת מקום בו זכויותיו של היורש במושע בכלל דירות המגורים שקולות כלכלית לזכוּת בדירת מגורים אחרת או פחותות ממנה, וזאת גם אם לא נערך קודם לכן הסכם חלוקה בין היורשים המייחד להם דירות ספציפיות וגם כאשר רק מקצתם של בעלי הזכויות מכרו את זכויותיהם בנכס.
בשני המקרים, הזכאות לפטוֹר ממס שבח במכירת דירות הירושה וחישובו ייעשו בהתאם למפורט בהחלטת המיסוי.