מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

5.8.12: פיצול פיזי-אופקי במכירת דירת מגורים

בעניין בושרי (ו"ע (ת"א) 61281-01-12) מָכְרו המערערים מגרש בראש העין, בשטח של 498 מ"ר ועליו דירת מגורים בשטח של כ-60 מ"ר. על-פי התב"ע הרלבנטית שיעור אחוזי הבנייה במקום עומד על 60% ושטחה המינימלי של חלקה ליחידת דיור לא יפחת מ-240 מ"ר. על חֵלֶק מהמגרש מדרכה סלולה המקטינה את שטחהּ הפיזי של החֵלקה.
מנהל מיסוי מקרקעין הוציא למערערת שומת מס שבח, בגִדרה פיצל את התמורה למכר של דירת מגורים ולמכר של מגרש.
ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב קיבלה את הערר.
חָבר הוועדה רו"ח יהושע ביליצקי (בהסכמת יו"ר הוועדה השופטת, ר' שטרנברג-אליעזר וחבר הוועדה, רו"ח נדב הכהן) קבע - לאחַר שסקר את הפסיקה בנושא פיצול פיזי-אופקי - כי בנסיבות המקרה, בו מדובר בחלקה קטנה, הפיצול הפיזי הינו מרחיק-לכת, שלא לומר ספקולטיבי.