עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

בית-המשפט המחוזי: הפטור ממס להכנסה מיגיעה אישית מוקנה גם במקרה בו היקף הפעילות מצומצם

פורסם פסק-הדין בעניין עליזה מנסור (עמ"ה (ת"א) 1179/05).
 
באותו מקרה, סירב המשיב להכיר בזכאותה של המערערת לפטוֹר ממס כנכה בשיעור 90.03% מהכנסותיה שמקורן בהפעלת קיוסק. זאת, מהטעם שביקורת בעסק העלתה, כי זה מנוהל בפועל על-ידי בנה של המערערת, בעוד שנוכחותה של המערערת בעסק אפסית והכנסתה לא נבעה מיגיעה אישית ממשית שלהּ בעסק.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, קיבל את הערעור, בקובעו, כי המערערת הייתה פעילה בעסק, הגם שבאופן מצומצם מבעבר.