מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

16.1.12: פורסם פסה''ד בעניין מלונות צרפת ירושלים - האבחנה בין מקרקעין לבין מיטלטלין לעניין החבות במס רכישה

כידוע, רכישת נכס שהוא זכות במקרקעין (כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין) גוררת עִמה חבות במס רכישה, למעט בגין רכיבי הנכס שאינם נחשבים לזכות כאמור. על-פי רוב, מדובר במיטלטלין שאינם מחוברים חיבור של קבע למקרקעין.
ברם, במקרים רבים, מתעוררת מחלוקת בין הרוכש לבין רשויות מיסוי מקרקעין באשר לעצם סיוּוגם של אותם רכיבים כמיטלטלטין כמו גם לשווי רכיבים אלה. 
מחלוקת כזו נדונה לאחרונה בפסק-הדין בעניין מלונות צרפת ירושלים בע"מ (ו"ע (י-ם) 2010-01), וזאת בהתייחס למלון שרכשה העוררת על כל תכולתו וציודו.
ועדת-הערר דחתה את הערר, תוך שהיא מתייחסת הן לשאלת הסיוּוג כמיטלטלין, הן לאופן סיוּוגם בפרט של הרכיבים השונים הקיימים בבתי מלון, ובכללם מעליות, מערכת חשמל ותאורה ומערכות מיזוג אוויר, והן לשוויָם של אותם רכיבים שמהווים מיטלטלין.
יצוין, כי לפסק-הדין נפקות לא רק לעסקות מכירה של מלונות אלא גם לעסקות נדל"ן אחרות, הגם שאנו חולקים, עם כל הכבוד הראוי, על חֵלֶק הארי של הקביעות המנויות בו.