עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסם התיקון לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) - הוחזרה הטבת המס לתושבי אילת

בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, בוטלה הטבת המס שניתנה לתושבי אילת.
 
הבוקר פורסם תיקון מס' 6 לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממיסים) ("התיקון"), בגדרוֹ הושבה הטבת המס, כך שתושב אילת יהיה זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 10% מההכנסה החייבת שלו ממשלח-יד או מעבודה, ובלבד שנצמחה או הופקה בתחום העיר אילת או בתחום איזור חבל אילות.
עוד נקבע, כי מי שבמהלך שנת-המס היה לתושב אילת או חדל להיות תושב אילת יהיה זכאי לזיכוי כאמור לתקופת תושבותו באילת ובלבד שהיה תושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות.
 
תחילת התיקון נקבעה ליום 1.1.2012, והוא יחול לגבי הכנסה חייבת שהופקה ביום זה ואילך.
 
להורדת התיקון, לחצו כאן.