מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

11.4.11: רשות המיסים פרסמה הבהרה נוספת לגבי תשלום מקדמה בהתאם לתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין

בהמשך למבזק ששלחנו מוקדם יותר בעניין שלוש הסקירות שפורסמו על-ידי רו"ח שוקי שרצקי, מנהל תחום (שומת מקרקעין ותפעול שומה) ברשות המיסים, בעניין תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין, נבקש לעדכנכם, כי רו"ח שרצקי פרסם הבהרה נוספת, לפיה לא תחול חובת תשלום מקדמה (על-ידי הרוכש) במקרים הבאים (במקרים אלה לא יינתן אישור מס שבח לטאבו לרוכש):
עוד צוין בהבהרה הנוספת, כי במקרים המפורטים להלן תוקטן המקדמה באופן אוטומטי על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין, כך שהרוכש לא יהיה חייב בתשלומה, אך הרוכש יקבל אישור מס שבח לטאבו: