מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

15.3.11: פורסם תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין - מהפכה בשיטת הדיווח, התשלום והשומה לגבי עסקות נדל"ן בישראל

פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011.

התיקון קובע שורה ארוכה של תיקונים ושינויים הן ביחס לאופן הדיווח למשרדי מיסוי מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין ועשיית פעולה באיגוד מקרקעין והן לגבי הליכי השומה ותשלום המס.

תחילת התיקון נקבעה ליום 31.3.2011, וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין שתיעשנה החֵל ביום זה.

להורדת התיקוןלחצו כאן.