עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים

במבזק מיום 2.12.2009 התייחסנו לפרסום תיקון 172 לפקודת מס הכנסה,* בגדרו נקבע, כי תשלומים, בין שניתנו בכסף ובין בשווה-כסף, אשר יש יסוד להניח שנתינתם מהווה עבירה לפי כל דין,** לא יוּתרו כהוֹצאה לצורכי מס.
* להורדת תיקון 172 לפקודת מס הכנסה לחצו כאן.
**
קרי: אף אם אותו אדם לא הואשם או הורשע בבית-משפט בשל העבירה כאמור.

הבוקר, פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי בנושא איסור תשלומי שחוד לעובדי ציבור זרים.
זאת, בין היתר, בעקבות הליך צירופה של ישראל לארגון ה-OECD והצטרפותה של ישראל כחברה לאמנה למאבק בשוחד של עובדי ציבור בעסקות בינלאומיות.

להורדת החוזרלחצו כאן.