מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

23.12.10: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית לגבי חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים

כידוע, סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי חלוקה ראשונה של נכסי עיזבון בין יורשים אינה נחשבת למכירה לעניין חוק זה, ובלבד שבמסגרת החלוקה לא ניתנה תמורה בכסף או בשווה-כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון.

היום פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע המפרטת מספר מקרים מאפיינים בעניין זה, שנבחנו במסגרת המוסד להחלטות מיסוי.

להורדת הורדת הביצוע, לחצו כאן.