עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

הותרת המע"מ בשיעור 16% + התיישנות בקשה להחזר מס עקב קבלת פטור ממס לנכה

פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה), התשע"א-2010,* בגדרו נקבע, כי בשנות-המס 2011 ו-2012 שיעור המע"מ יוותר 16% (ולא יירד ל-15.5%).
* להורדת הצו לחצו כאן.

בנוסף, פורסם חוזר מקצועי* של רשויות המס שעניינו במועד הקובע (לגישת הרשויות) לחישוב תקופת ההתיישנות בעת בקשה להחזר מס ששולם ביתר, בעקבות קבלת פטוֹר לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.
* להורדת החוזר לחצו כאן.