מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

12.12.10: תזכורת - יש לשקול חילוף זכויות במקרקעין לפני יום 31.12.2010

תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין קבע, בין היתר, הקלוֹת מס לגבי מכירת אופציות במקרקעין (פרק חמישי 2 לחוק), חילוף זכויות במקרקעין (פרק חמישי 3) ופינוי בינוי (פרק חמישי 4).
בעוד שהקלוֹת המס לגבי מכירת אופציות ופינוי בינוי הפכו להוראות-קֶבע, הקלוֹת המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין הוארכו בשעתו
עד ליום 31.12.08, ובעקבות התפזרותה של הכנסת ה-17 לפני תום תקופת כהונתה, תוקפן הוארך, אוטומטית, עד ליום 23.5.09.*
* זאת, מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

ביום 31.12.09 פורסם ברשומות תיקון 66 לחוק מיסוי מקרקעין,* לפיו הקלוֹת המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין הוארכנה רטרואקטיבית מיום 1.1.09 ועד ליום 31.12.10.
* להורדת התיקון, לחצו כאן.

הואיל ואין זה ברור בשלב זה האם הקלוֹת המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין תוארכנה פעם נוספת (או, לחלופין, תהפוכנה להוראת-קבע), מומלץ לשקוֹל לבצע חילוף כאמור עד תום שנת-המס 2010.