עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסם קובץ החלטות ועדות הכופר למחצית השנייה של שנת 2009

פורסם קובץ הכולל את החלטות ועדות הכופר ברשות המסים למחצית השנייה של שנת 2009.

הקובץ כולל 95 החלטות, מתוכן 27 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-68 החלטות בתיקי מכס ומע"מ (לעיון בקובץ לחצו כאן).

הקובץ כולל את פירוט התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות מקצועו של החשוד, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות המס הרלוונטיות, החלטת הוועדה ונימוקיה. בהסדרי הכופר, בהם הבקשה הוגשה לראשונה לאחר מועד מתן פסק-הדין של בית-המשפט העליון ב-עע"מ 398/07, ותשלום הכופר בהם הושלם, פורסמו גם שמות העוסקים/ הנישומים.

קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2006 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2007 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2007 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2008 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה של שנת 2008 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן) ולקובץ ההחלטות במחצית הראשונה של שנת 2009 (לעיון בקובץ זה לחצו כאן).