מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

23.5.10: מכרת נדל"ן מסחרי - ייתכן שמגיע לך החזר מס שבח

כידוע, במכירת נדל"ן מסחרי (כגון: משרד, חנות וכו') בישראל, הרווח (שבח) מהמכירה מחויב במס שבח מכוח הוראות חוק מיסוי מקרקעין.

מבדיקה שערכנו עולה, כי במקרים מסוימים, הפחת שמשרדי מיסוי מקרקעין נוהגים לחשב גבוה מהקבוע בחוק, וכתוצאה מכך, המוֹכר משלם מס שבח ביֶתֶר (וממילא, זכאי להחזר בגין המס כאמור).

על-כן, חברים שהם או לקוחותיהם (לרבות חברות) מכרו נדל"ן מסחרי בשנים האחרונות מתבקשים ליצור קשר עם משרדנו.