עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסם פסק-הדין בעניין פור חברה לניהול תיקי השקעות - פרשנות מרחיבה לכללי קיזוז הפסדים

בהמשך למבזק מאתמול, שכָּלל עצות ודגשים בנושא קיזוז הפסדים, נבקש לעדכנכם בדבר פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין פור חברה לניהול תיקי השקעות בע"מ.

בגִדרו של פסק-הדין, קיבל בית-המשפט העליון את ערעורה של החברה (שיוצגה על-ידי עוה"ד זיו שרון ומיכל סולומונוביץ) וקבע, כי המערערת אכן נחשבת ל"מוסד כספי" כמובנו בחוק התיאומים וזכאית לקזז את הפסדיה מניירות-ערך כהפסד מעסק.

פסק-הדין בכלל, ודברי השופט י' דנציגר בפרט, מהווים חיזוק משמעותי לגישה המרחיבה שהוקנתה לכללי הקיזוז כמו גם לפרשנות לטובת הנישום.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.