עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

שיעור המע"מ, וכן שיעור מס שכר ורווח לגבי מוסד כספי, הורדו מ-16.5% ל-16%

פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009, לפיו שיעור המע"מ יקטן, בתקופה 31.12.2010-1.1.2010, מ-16.5% ל-16%.

במקביל, פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009, לפיו שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים יקטן, בתקופה 31.12.2010-1.1.2010, מ-16.5% ל-16%.
יצוין, כי בצו האמור נפלה טעות סופר,* שתתוקן, ככל הנראה, בימים הקרובים.
* התיקון מַפנה לסעיף 1 לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009, במקום לסעיף 2 לצו האמור.

להורדת הצווים, לחצו כאן.