עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסם תיקון 172 לפקודת מס הכנסה: אי-הכרה בתשלומים שנתינתם מהווה עבירה

 פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 172), התש"ע-2009 ("התיקון").

בגדרו של התיקון נקבע, כי תשלומים, בין שניתנו בכסף ובין בשווה-כסף, אשר יש יסוד להניח שנתינתם מהווה עבירה לפי כל דין,* לא יוּתרו כהוֹצאה לצורכי מס.
*
קרי: אף אם אותו אדם לא הואשם או הורשע בבית-משפט בשל העבירה כאמור.

למַעבר לתיקון, לחצו כאן.