מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

26.10.09: פורסמה הצעת חוק להארכה רטרואקטיבית של הקלות המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין

תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין קבע, בין היתר, הקלות מס לגבי מכירת אופציות במקרקעין (פרק חמישי 2 לחוק), חילוף זכויות במקרקעין (פרק חמישי 3) ופינוי בינוי (פרק חמישי 4).
בעוד שהקלות המס לגבי מכירת אופציות ופינוי בינוי הפכו להוראות קבע, הקלות המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין הוארכו בשעתו
עד ליום 31.12.08, ובעקבות התפזרותה של הכנסת ה-17 לפני תום תקופת כהונתה, הוארך תוקפן של ההקלות אוטומטית עד ליום 23.5.09.*
* זאת, מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

הבוקר פורסמה הצעת חוק,** לפיה הקלות המס לגבי חילוף זכויות במקרקעין תוארכנה רטרואקטיבית מיום 24.5.09 ועד ליום 31.12.09.
*** הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 66), התש"ע-2009

להורדת הצעת החוק, לחצו כאן.