תגמול עובדים ובכירים

מבזקים, חדשות ועדכונים בתגמול עובדים ובכירים

19.5.08: טובת הנאה לעובד מהקצאת מניות במסגרת הפרטה אינה מהווה הכנסת עבודה אלא רווח הון שאינו חייב בדמי ביטוח

בפסק-הדין שניתן לאחרונה, קבע בית הדין האזורי לעבודה, כי ההטבה שניתנה לעובדי בנק מזרחי בשל הקצאת מניות במסגרת הפרטת הבנק מהווה רווח הון שאינו חייב בדמי ביטוח לאומי/בריאות.
נדגיש, כי אף שעניינו של פסק-הדין במיסוי הקצאת מניות לפי סעיף 102 לפקודה (בנוסחו הקודם), יש לו חשיבות בלתי-מבוטלת לעניין סיוּוגן של הכנסות עובדים בעת הפרטה.

לעיון בפסק-הדין לחצו כאן.