מיסוי מקרקעין

עקרונות החבות במס רכישה

חישוב החבות במס רכישה

מס הרכישה הינו בשיעור משווי המכירה של הזכות שנרכשה.
שווי המכירה הוא השווי ביום המכירה של הזכות הנמכרת כשהיא נקיה מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתה, או זכות אחרת הבאה להבטיח חוב. השווי ביום המכירה נקבע לפי שווי השוק, אלא אם מנהל מיסוי מקרקעין שוכנע, כי התמורה הנקובה בהסכם המכירה נקבעה בתום-לב ובלי שהושפעה מיחסים מיוחדים בין המוכר לקונה (בין במישרין ובין בעקיפין).

לשיעור מס הרכישה, אנא לחצו כאן.