תגמול עובדים ובכירים

מבזקים, חדשות ועדכונים בתגמול עובדים ובכירים

7.4.05: פס"ד חדש: רווח הון ממכירת מניות שמקורן באופציות לפי סעיף 102 חייב במס בשיעור 35%

פסק-דין חדש שניתן על-ידי בית-המשפט המחוזי בתל-אביב (כב' השופט אלטוביה מגן) בעניין חגי כץ קובע, כי הכנסה ממכירת מניות של חברה ישראלית (ואשר נחשבו ל"נייר ערך זר" לפני הרפורמה) שנרשמו למסחר בבורסה לפני 15.10.1998 ומקורן במימוש אופציות שהוענקו לעובד לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, מהווה רווח הון החייב במס בשיעור 35% ולא הכנסת עבודה החייבת במס בשיעור רגיל.

במרבית המקרים הדומים, הגיעו העובדים (מקבלי ההקצאה) להסדרים מראש עם רשויות המס לפיהם ישולם מס בשיעור 42.5%.
על-כן, חשיבות פסק-הדין היא, בין היתר, לגבי אותם אותם עובדים ששילמו מס הכנסה בשיעור מלא על הרווחים ואשר זכאים, לאור פסק-הדין, להגיש דו"חות מתקנים.