עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פסק-דין חדש - הוצאות לימודי תואר שני אינן מותרות בניכוי

ביום 9.3.2006 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין יאיר היכל.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט אלטוביה מגן, קבע כי הוצאות ללימוד תואר שני במינהל עסקים על-ידי רעייתו של המערער - רואת-חשבון העובדת בבנק לאומי - אשר שולמו וגולמו לצורכי מס על-ידי הבנק, אינן מותרות לה בניכוי, שכן הן יוצרות ´´יתרון מתמיד´´ שאינו בגֶדר שמירה על הקיים.

השופט אלטוביה מגן נקט בגישה מצמצמת, לפיה לימודים לתואר שני אינם שונים מלימודים לתואר ראשון או שלישי, בהקנותם ללומד, מֵעֵבר לתעודה עצמה, כלים אקדמיים, יכולות אישיות של ניתוח לימוד מחקר וכו´. לגישתו, רכישת תואר אקדמי לא מהווה ´´שמירה על הקיים´´ אלא למצער השבחתו, כאשר החלק המהווה עדכון ורענון המידע שכבר היה בידי הלומד הוא משני ביחס לרכישת היתרון המתמיד.

בגדרו של פסק-הדין, סקר השופט אלטוביה מגן פסקי-דין שונים ובכללם פסקי-הדין בסוגיה זו שניתנו בעניין בנק יהב ואמיר מאיר. השופט ציין, כי גישתו עולה בקנה אחד עם הגישה שהובעה בפסק-הדין בעניין מאיר ואשר שללה התרתן בניכוי של הוצאות ללימוד תואר במשפטים בידי רואי-חשבון.

נזכיר, שפסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין בנק יהב תלוי ועומד בפני בית-המשפט העליון בערעור שהוגש על-ידי רשות המסים.

לעיון בפסק-הדין בעניין היכל יאיר  לחץ כאן.