עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

הצעת חוק בעניין מס הכנסה שלילי ופנסייה חובה לעובדים

פורסמה ברשומות הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי, פנסיה חובה, הפחתת שיעורי המס ותיקוני חקיקה), התשס"ז-2007.

הצעת החוק כוללת, בין היתר, הוראות לפיהן עובד שכיר שלוֹ ילדים והמשתכר שכר נמוך יהיה זכאי למענק בדרך של תשלום מס הכנסה שלילי (פרק ב' להצעת החוק).
בנוסף, כוללת הצעת החוק הוראות בדבר חובת הפרשה לפנסיה לכלל העובדים במשק החֵל משנת 2010 (פרק ג' להצעת החוק).
עוד נקבעו בהצעת החוק הוראות בעניין הפחתת שיעורי המס ליחידים (פרק ד' להצעת החוק). הפחתת שיעורי המס כאמור מתבססת על תקבולי המסים הצפויים מהעלאת שווי השימוש ברכב צמוד שאינה נכללת במסגרת הצעת חוק זו.

קישור להצעת החוק