מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

25.4.07: רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית בעניין מסירת מידע בנוגע למקרקעין

רשויות המס פרסמו הוראה מקצועית חדשה - הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 7/2007.

הוראת הביצוע דנה במסירת מידע בנוגע למקרקעין למייצגים, מומחים, בני-זוג, יורשים, מנהלי עיזבון, שמאים, האפוטרופוס הכללי ועוד.

קישור להוראת הביצוע