עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה | טופס 101 אלקטרוני לשנת 2024 | מערכת מקוּונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה ועוד

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה

פורסם לוח עזר שנתי לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת-המס 2023 (קישור ללוח).

במסגרת הלוח נכללים עדכונים ושינויים במערך הניכויים ליישום בשנת-המס 2023, שיעורי המס (לרבות מס נוסף ומס שכר) והסכומים המתואמים לשנת-המס 2023, סכומי שווי השימוש, הטבות מס ביישובים, שיעורי המס שיש לנַכּוֹת במקור בגין תשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה ורשימת היישובים המוטבים.


טופס 101 אלקטרוני לשנת 2024

פורסמה הנחייתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים וסגנית המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין, בנושא כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2024.
בדומה להנחיות הקודמות שפורסמו בנושא, כוללת ההנחייה הנוכחית הוראות המאפשרות למעבידים העומדים בתנאי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 והעומדים בתנאים המנויים בהנחייה, להפיק את טופסי ה-101 ונספחיהם בצורה אלקטרונית במקום למלא את כרטיס העובד באופן ידני כאמור בתקנות.

למַעבר להנחיה, לחצו כאן.
למַעבר לנספח א' להנחיה, לחצו כאן.


החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2021

רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי לשנת 2021 (137 החלטות) על מפרי דיווח שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם בשנת 2021.

להורדת הקובץ, לחצו כאן.


מערכת מקוּונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה)

במבזק מס' 2041 מיום 29.9.2023 דיווחנו על כך שרשות המסים פיתחה בשע"מ בשיתוף עם מערך הדיגיטל הלאומי ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פלטפורמה דיגיטלית לדיווח על עזיבת מקום עבודה.
המערכת, שעתידה הייתה לעלות לאוויר בגרסתה הראשונה לקראת סוף שנת 2023, מותאמת לטופס 161 החדש והיא תאפשר קליטה מקוּונת, מהירה ומדויקת של דיווח המעסיק ותקל על העובד בתהליך קבלת החלטותיו לגבי הסכומים העומדים לרשותו בעקבות פרישתו.
באותו מבזק צירפנו קישור להודעתה בנושא (המופנית למעסיקים וללשכות השירות) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים וסגנית המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הבוקר (31.12.2023) פורסם עדכון בנושא מטעם רו"ח קלימן.
למַעבר לעדכון, לחצו כאן.