מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

הוראת נוהל החזרים – החזר עודף מס תשומות או עודף מס

פורסם נוהל על-ידי גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים, העוסק באופן הטיפול בבקשות להחזרי עודף מס או עודף מס תשומות לפי חוק מע"מ.
במסגרת הנוהל האמור מפורט אופן הגשת דוחות להחזר לעוסק החייב בהגשת דיווח תקופתי מפורט ולעוסק שאינו חייב בדיווח כאמור, המסמכים שיש לצַרף, עיכוב החזרים ותשלומי ריבית.
בנוסף, כולל הנוהל (בסעיף 6) פירוט ביחס לשחרור החזר בהליך מזורז (מסלול ירוק).
לבסוף, צוין בנוהל, כי אישור ההחזר כפוף לבדיקה ובחינה של עמידה בתנאי החוק לצמצום השימוש במזומן.

למַעבר לנוהל, לחצו כאן.