עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

הקלות נוספוֹת | הרחבת הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות למאמץ המלחמתי

הקלות נוספוֹת

אתמול (16.10.2023) פרסמה דוברוּת רשות המיסים הודעה בדבר הקלוֹת נוספות בְּשל המלחמה (קישור להודעה).
הקלוֹת אלו הינן בנוסף להקלות שפורטו בהודעתו מיום 10.10.2023 של עו"ד שי אהרונוביץ, מנהל רשות המיסים (קישור להודעה), עליה דיווחנו במבזק הקודם (מבזק מס' 2043 מיום 11.10.2023).

ואלו ההקלות הנוספות:

הקלה לעניין מועד הגשה ותשלום של הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 למע"מ 

במסגרת ההקלות שפורטו בהודעתו מיום 10.10.2023 עו"ד שי אהרונוביץ, נכללה דחייה של מועדי הגשת הדיווחים התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה ליום 26.10.2023.

לאור המצב הביטחוני השורר במדינת ישראל, הוחלט על מתן הקלה נוספת לעוסקים אשר מחזוֹר עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪, להגיש ולשלם את הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 עד ליום 27.11.2023, וזאת ללא חיוב בהפרשי הצמדה, ריבית או קנסות.*

* יצוין, כי בעקבות הודעת הדוברוּת, פנתה לשכת רואי חשבון לגב' נטע סבח (סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים) ולמר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות) בשתי שאלות: האחת – "שהמעמ נדחה – זה מתעדכן אוטמטית בשעמ לכל ההרשאות כך גם מי ששידר כבר עכשיו החיוב יהיה במועד שנקבע (החדש)?"; והשנייה – "מי שרוצה להקדים ולשלם לפני המועד - כיצד ואיך יוכל לשלם את המעמ?".
להלן תשובתה של גב' סבח:
"1. לא מדובר בדחיית מועד אלא רק בהקלה. לכן ההרשאות ירדו ב 26.10
2. ניתן לשלם בכל מועד עד ה 27.11 ללא חיובים נוספים.
מי שמעוניין לנצל את ההקלה של דחיית התשלום במעמד הדיווח שלא יעבור למסך התשלומים. במועד שיבחר לשלם שיכנס לתשלום. ככל שישולם עד ה 27.11 יהנה מההקלות. 
מי שמדווח ורוצה להנות מההקלה שלא יכנס לאפשרות התשלום.
לגבי מי שכבר דיווח וללקוח יש הרשאה לחיוב חשבון ומעוניין לנצל את ההקלה, צריך להכנס למערכת המייצגים ולבטל את התשלום הספציפי הזה. בהמשך במועד שיבחר לשלם עד ה 27.11 יכנס לתשלום חובות וישלם בהרשאה.
המועד החוקי נשאר ב 26.10 וההקלה לגבי עוסקים מתחת למחזור שנתי של 50 מיליון שדווח בשנת 2022, שידווחו וישלמו עד ה 27.11."

הארכת תוקף הקפאת הליכי גביה ואכיפה בכלל מערכי המס עד ליום 1.12.2023

בכלל מערכי המס, מס הכנסה, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 1.12.2023 (מועד זה יעודכן בהתאם למצב הביטחוני).
זאת, למעט מקרים חריגים באישור של סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה בלבד.

יודגש, כי הפרשי הצמדה וריבית יחולו על-פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.

מענה מיוחד למיַיצגים המגויסים לשירות המילואים 

מענה לפניות יינתן במסגרת השירותים המקוונים: במערכת פניות מיַיצגים ובמערכת מפ"ל.
בנוסף, למיַיצגים המגויסים לשירות המילואים יינתן מענה מיוחד, מלבד בערוצי הפניה הרגילים, גם בדוא"ל.


הרחבת הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות למאמץ המלחמתי

רשות המיסים הודיעה, כי תעניק זיכוי במס בגין תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם תרומות אלו נתרמו לעמותות וחברות לתועלת הציבור שמטרתן הציבורית המוצהרת היא אחרת.

כך, למשל, עמותה/חברה לתועלת הציבור המחזיקה באישור סעיף 46 ושבין מטרותיה הציבוריות חינוך, ספורט או סיוע לנזקקים תוכל להרחיב פעילותה ולגייס תרומות לצורך רכישת ציוד ומזון או כל פעילות אחרת לטובת חיילים, משפחות שנפגעו במלחמה וכיו"ב.

כל עוד לא יצוין אחרת מעת לעת, הנחיה זו תהיה בתוקף רק לגבי תרומות שיגויסו בתקופה בה מוכרז מצב חירום במשק.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.