עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

הקלוֹת בנושא הגשת דוחות, ארכות ועוד | דחיית דיווחי עמותות

הקלוֹת בנושא הגשת דוחות, ארכות ועוד

פורסמה הודעתו (קישור להודעה) של מר שי אהרונוביץ, מנהל רשות המיסים הנכנס, בדבר שורה של הקלוֹת עליהן החליטה הרשות לאחַר היוועצות בשר האוצר:

הגם שיש לברך על ההקלות, קריסתם הנוכחית והעתידית של עסקים רבים בְּשל המלחמה מחייבת יישום מיידי של מנגנון פיצויים לאותם עסקים.


דחיית דיווחי עמותות

בהתאם לחוק העמותות, התש"ם-1980 עמותה נדרשת להגיש דיווחים שנתיים (דו"ח כספי, מילולי ועוד) עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחַר תום תקופת הדו"ח.
עם זאת, בהתאם להסדר הארכּות עם לשכת רואי חשבון בישראל, הארכּה האחרונה להגשת הדיווחים השנתיים הייתה אמורה לחול ביום 30.10.2023.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר הודעתה (קישור להודעה) של עו"ד שולי אבני שוהם, ראש רשות התאגידים ורשמת העמותות וההקדשות, לפיה ניתנה ארכה להגשת הדיווחים ליום 30.11.2023.
עוד צוין בהודעה, כי הארכּה האמורה תחול גם על עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (לשנים 2023-2024) ואשר מחויבות בהגשת הדיווחים לשנת 2022 כתנאי להמשך תוקפו של אישור ניהול תקין לשנת 2024.