מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

מע"מ בעסקת קומבינציה

ביום 20.12.2022 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין בוטיק – שימור מבנים בע"מ.

הגם שעניינו של פסק-הדין בתובענה אזרחית ולא בערעור מס, ראינו לנכון לעדכנכם בנושא, וזאת לאור ניתוחו של השופט נ' שילה ביחס למחלוקות שהתגלעו בין הצדדים בקשר לחבויות המע"מ הגלומות בהסכם הקומבינציה שנחתם ביניהם.

תשומת לבכם, בין היתר, לניתוחו של השופט שילה ביחס לשאלה האם יש להוסיף מע"מ לסכום הפיצוי לוֹ טענה התובעת (פס' 21 לפסק-הדין).

למַעבר לפסק-הדין, לחצו כאן.