עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

דע זכויותיך וחובותיך 2021 | הקלה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים | דיווח שנתי על ניכויים – הארכת מועד

דע זכויותיך וחובותיך 2021

רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2021 (קישור למדריך).

על-פי המצוין במבוא למדריך, דברי-ההסבר המפורטים בו מעודכנים עד וכולל תיקון 257 לפקודת מס הכנסה מיום 5.7.2021וחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורנה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס׳ 4), התשפ"א-2021 מיום 12.1.2021.**

* תיקון 257 לפקודת מס הכנסה חוקק כתיקון עקיף של הפקודה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ"ב-2021 (קישור לחוק ההתייעלות).
** להורדת התיקון האמור, לחצו כאן.

הקלה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים

פורסמה הודעת רשות המסים לפיה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, הזכאים לשתי נקודות זיכוי לפי סעיף 45(א) לפקודת מס הכנסה, לא יידָרשו עוד לצרף לבקשות להחזר מס עותק מהחלטה של ועדת איפיון וזכאות או ועדת השמה מהרשות המקומית, הקובעת להם זכאות לחינוך מיוחד בסל אישי. 

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


דיווח שנתי על ניכויים – הארכת מועד

פורסמה הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 856) לשנת-המס 2021 – הארכת מועד.

בגדרהּ של ההודעה צוין, כי מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, החליט להאריך את המועד להגשת הדוחות השנתיים לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת-המס 2021 עד ליום 31.5.2022.
בנוסף, כוללת ההודעה פירוט ההנחיות לשידור והגשה בתהליך המקוּון, התייחסות לנושא התאמת הדיווחים ומענה על שאלות ותמיכה ביישום.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.