מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מע"מ | חשבוניות פיקטיביות

קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מע"מ

כידוע, סעיף 20 לחוק מע"מ, שכותרתו "רשות לשלם מס במקום החייב בו", מאפשר למי שאינו חייב בתשלום המס על-פי החוק להוציא חשבונית עצמית במקום המוכר/נותן השירות.

בעניין זה, נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה פורסמה "הוראת נוהל קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מע"מ"* ובה הקריטריונים העקרוניים להחלת אותו סעיף 20 והמקרים בהם אין להחילו.

* הוראה זו מחליפה למעשה את ההוראה שפורסמה בעניין זה במסגרת התאמ"ו (תדריכי אגף המכס ומע"מ).

להורדת הנוהל, לחצו כאן.


חשבוניות פיקטיביות

במבזק מס' 1837 מיום 13.2.2020 דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין הרודיון הפיסגה של עולם האירועים בע"מ.

באותו מקרה, דחה בית-המשפט המחוזי, מפי סגן הנשיאה ד"ר א' סטולר, את הערעור שהגישה המערערת על החלטת המשיב 2 (מנהל מע"מ רחובות) לחייבה בכפל-מס (לפי סעיף 50(א1) לחוק מע"מ), לפסול את ספריה (מכוח סעיף 77ב לחוק) ולהטיל עליה קנס בגין אי-ניהול ספרים כדין בשיעור של 1% ממחזוֹר העסקאות שלה בשנים 2010–2013 (מכוח סעיף 95(א) לחוק). זאת, בגין 62 חשבוניות פיקטיביות.

בית-המשפט העליון, מפי הנשיאה א' חיות (בהסכמת השופטים י' עמית ו-ד' מינץ), דחה את הערעור ברובו (קישור לפסק-הדין).

הנשיאה קבעה, כי לאחַר עיון בטענות הצדדים בכתב ובעל-פה, הוחלט לאמץ את פסק דינו של בית-המשפט קמא על-פי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (כיום תקנה 148(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018), למעט ביחס לשיעור הקנס שהוטל על המערערת בגין אי-ניהול ספריה כדין אשר יופחת כך שיעמוד על 0.5% ממחזוֹר העסקאות שלה בשנים 2010–2013.