מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

רישום עוסק בְּשל פעילות במקרקעין | הוועדה להחזר מסים עקיפים

רישום עוסק בְּשל פעילות במקרקעין

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין חצב.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגיש המערער על החלטת המשיב (מנהל מע"מ פתח-תקווה) מחודש פברואר 2018 לרושמו כ"עוסק" על-פי סעיף 54 לחוק, הָחל משנת 2012, בְְּשל פעילותו בתחום המקרקעין שכָּללה 18 עסקות של מכירת מקרקעין (בתקופה שבין ראשית שנת 2012 לאמצע שנת 2016).

לאחַר שהגיש בקשה בנושא לבית-המשפט וזו התקבלה, הוציא המשיב למערער בחודש ינואר 2019 "קביעת מס" ביחס לעסקאות נשוא הערעור שלפיה על המערער לשלם מע"מ בסך של 1,933,037 ₪ (בערכי ינואר 2019).

לטענת המערער, הוא אינו "עוסק" במקרקעין וכי עיקר עיסוקו ומקור הכנסתו העיקרי הוא עבודתו כמנכ"ל חברת הייטק.
עוד טען המערער לאכיפה בררנית כלפי מצד המשיב ולשיהוי אשר פגע בו והביא לשינוי מצבו לרעה.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר א' גורמן, קיבל את הערעור באופן חלקי (קישור לפסק-הדין).

תשומת לבכם, בין היתר, לפס' 61 ו-73 לפסק-הדין וכן לפס' 75 לפסק-הדין.


הוועדה להחזר מסים עקיפים

רשות המסים פרסמה את סיכום הוועדה להחזר מסים עקיפים לשנת 2021.

הפרסום כולל מידע על הרכב הוועדה וסמכויותיה, ההקריטריונים להחזר מלא או חלקי של מסים עקיפים, אופן הפנייה לוועדה, הגשת ערעור ועוד.

למַעבר לפרסום, לחצו כאן.