עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

מענקים והטבות בתקופת הקורונה; אורכה להגשת הצהרות הון

מענקים והטבות בתקופת הקורונה

לשכת רואי-חשבון פרסמה טבלה המפרטת בהרחבה את המענקים וההטבות בתקופת הקורונה.

למַעבר לטבלה, לחצו כאן.


אורכה להגשת הצהרות הון 

מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, החליט על מתן אורכה להגשת הצהרות הון שיש להגישן בתקופה 30.9.2020–31.10.2020, כך שההצהרות תוגשנה עד ליום 30.11.2020.

למַעבר להודעה בדבר ההחלטה האמורה, לחצו כאן.