עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

חוק מענק תעסוקה; השבת מקדמות; הקלוֹת למפעלים ולעסקים

חוק מענק תעסוקה

אתמול פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 ("החוק"(קישור לחוק).

בגדרו של החוק נקבע, כי יוענק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת משבר הקורונה או בסמוך לתחילתה ולא השתלבו מחדש בשוק העבודה ובלבד שהתקיימו מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה ובכלל זאת שהעובד שעבורו מבוקש המענק ישׂתכר לפחות 3,300 ש"ח בכל חודש.


השבת מקדמות

פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קישור לתזכיר), בגדרו מוצע לתקן את הפקודה ולקבוע, כי סכומי מקדמות אשר שולמו על-ידי נישומים בגין החודשים ינואר ופברואר 2020 יוחזרו להם אם הוכח להנחת דעתו של פקיד-השומה כי המס אשר הנישום עשוי להיות חייב בו לשנת 2020 יהיה פחות מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה זו.


הקלוֹת למפעלים ולעסקים

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה רשימת הקלוֹת וסיוע לעסקים ומפעלים להם כתב אישור פעיל במסגרת מסלולי התעסוקה וכן במסגרת מסלול המענקים מתוקף החוק לעידוד השקעות הון.

למַעבר להודעה בעניין זה, לחצו כאן.