עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

הטלת עיקול על-ידי פ"ש – פגיעה בשם טוב; שידור דו"חות יחידים לשנת 2019; מ"ה שלילי

הטלת עיקול על-ידי פקיד-השומה – פגיעה בשם טוב

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט השלום בצפת בעניין סלמאן אבו עואד.

עניינו של פסק-הדין בתביעה כספית בסך 50,000 ש"ח שהגיש התובע בגין הוצאת לשון הרע כנגד רשות המסים עֵקב הטלת עיקולים על חשבונותיו הפרטיים של התובע בבנק לאומי ובבנק הבינלאומי.

בית-המשפט, מפי השופטת ע' היומן מרדכי, קיבלה את התביעה (קישור לפסק-הדין) וקבעה, כי הגם שהנתבע היה רשאי לשלוח לתובע הודעה בדבר עיצום כספי (בגין אי-הגשת דו"ח שנתי), הודעה זו לא נשלחה כדין בטרם הטלת העיקולים על חשבונות הבנק; כי בהטלת העיקולים כאמור הֵפר הנתבע את הוראות חוק איסור לשון הרע; וכי בנסיבות העניין זכאי התובע לפיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפגיעה בשמו שנוצרה עֵקב הטלת העיקולים.


שידור דו"חות שנתיים של יחידים לשנת 2019

בעקבות פנייתה של לשכת רואי-חשבון, פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לנשיאת הלשכה, רו"ח איריס שטרק, לפיה המערכת למיַיצגים המחוברים לשע"מ והמערכת האינטרנטית לשידור דו"חות של יחידים לשנת-המס 2019 נפתחו לשידור.

מַעבר להודעה.


מחקר בנושא מס הכנסה שלילי

כידוע, מענק מס הכנסה שלילי הוא קצבה המשולמת באמצעות רשות המסים למי שעובד ומשכורתו נמוכה, כאשר המנגנון והאופן של קבלתו מוסדרים בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (קישור לחוק).

בהקשר זה, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום מאמר חדש של חטיבת המחקר בבנק ישראל בנושא השפעותיו על התעסוקה (קישור למחקר).