מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

שומת עסקאות/תשומות לאחַר פסילת ספרים; חשבוניות פיקטיביות – מכת מדינה

שומת עסקאות/תשומות לאחַר פסילת ספרים

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין גופרמן.

עיסוקו של המערער בביצוע עבודות חשמל ושמאות רכב.
בעקבות ממצאי ביקורת חשבונות שנערכה בספרי המערער לשנים 2011–2015, נפסלו ספריו לשנות-המס והמשיב (מנהל מע"מ אשדוד) הוציא לו שומת תשומות לשנת 2015 ושומת עסקאות לשנים 2011–2015. עם זאת, בסופו של יום, ולאחַר שהמערער הגיש השגה על השומות וערר על ההחלטה לפסול את ספריו, הודיע המשיב על ביטול החלטתו בדבר פסילת הספרים לשנים 2011–2014. הוועדה דחתה את הערר והותירה את פסילת הספרים (לשנת 2015) על כנה.
המערער הגיש לבית-המשפט ערעור על שומת העסקאות/תשומות שהוצאו לו.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).


חשבוניות פיקטיביות – מכת מדינה

פורסמו שלושה פסקי-דין נוספים בנושא חשבוניות פיקטיביות:
האחד, בעניין הרודיון הפיסגה של עולם האירועים בע"מ, מפי סגן נשיא בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, השופט ד"ר א' סטולר (קישור לפסק-הדין);
השני, בעניין חמאדה, אף הוא מפי סגן הנשיא ד"ר סטולר (קישור לפסק-הדין);
והשלישי, בעניין פרץ, מפי שופט בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע ג' גדעון (קישור לפסק-הדין).

שלושת הערעורים נדחו.