מיסוי שוק ההון

מיסוי פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים

מיסוי פיקדונות בנקאיים בידי קרן נאמנות פטורה

קרן נאמנות פטורה זכאית לפטוֹר ממס על הכנסותיה הפיננסיות השוטפות שמקורן בפיקדון בנקאי.