מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין בשיר אבו סהביאן.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגיש אבו סהביאן על חיובו על-ידי המשיב (מנהל מע"מ באר-שבע) בכפל-מס בהתאם לסעיף 50(א) לחוק מע"מ בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות.

בית-המשפט, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור וחייב את המערער בתשלום הוצאות בסך 70,000 ש"ח (קישור לפסק-הדין).