מיסוי שוק ההון

מיסוי פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיים

פטור ממס לפיקדון כספי שילומים או פיצויים

יחיד תושב-ישראל פטור ממס על ריבית שמשולמת לו או לבן-זוגו בשל פיקדון במטבע-חוץ הנובע מהמקורות הבאים: 

1.  תשלומים בעקבות תביעה מכוח חיקוק הבא לפצות קרבנות הרדיפות של הנאצים או של גרוריהם או את חליפיהם של קרבנות אלה, והמשתלמים להם במטבע-חוץ; 

2.  תגמולים בשל זכויות סוציאליות שרכש תושב ישראל על-פי היתר לנרדפי המשטר הנאצי לפי חוק הפיקוח על המטבע; 

3. קצבה המשתלמת במטבע-חוץ מאת מדינת-חוץ שהייתה חברה במעצמות הברית כמשמעותן בחוק נכי המלחמה בנאצים, לתושב ישראל נכה המלחמה של מדינה כאמור, עקב נכות שנגרמה לו במלחמת העולם השנייה; 

4. סכומים שהוכח להנחת דעתו של נציב מס הכנסה שמקורם בתרומות לשאיריהם של ספורטאי ישראל חללי אולימפיאדת מינכן, אשר נתקבלו עד יום 31.12.1977.

לדיון מקיף במיסוי פיקדונות/תוכניות חיסכון בנקאיים, ראו פרק 8 בספרנו מיסוי שוק ההון.