מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

פסק-הדין בעניין לוי; שידור מקוּון של קבצי השומה העצמית במיסוי מקרקעין

פסק-הדין בעניין לוי

במבזק מיום 5.2.2017 דיווחנו, בין היתר, על פרסום פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין לוי.

עניינו של פסק-הדין במספר מחלוקות שהתגלעו בין העוררים, מאיריציו לוי וליוורנו השקעות בע"מ (חברה בשליטתו), בקשר למכירת זכויותיהם במקרקעין בחיפה: האם יש לכלוֹל בשווי המכירה תשלומים שהתחייבה הרוכשת לשלם למתכננים; האם יש להפחית את השוֹוי בדרך של היוון תשלומים עתידיים; ושאלת זכאותם של העוררים לנַכות הוצאות להשבחת המקרקעין כמו גם הוצאות מימון שהוציאו, לטענתם, לשם רכישת המקרקעין.

ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי יו"ר הוועדה השופט ר' סוקול (בהסכמת חברי הוועדה רו"ח ג' יחזקאלי-גולן ורו"ח ש' פסטנברג), דחה את הערר ברובו (קישור לפסק-הדין).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי על פסק-הדין הוגש ערעור לבית-המשפט העליון, אך לאחַר שנשמעו טענות המערערים ובהמלצת שופטי המותב, חזרו בהם המערערים מן הערעור והוא נדחה ללא צו להוצאות (קישור לפסק-הדין).


שידור מקוּון של קבצי השומה העצמית במיסוי מקרקעין

רשות המסים השקיה שירות חדש המאפשר שירות מקוּון של קובצי השומה העצמית במיסוי מקרקעין אשר נערכים בתוכנה חיצונית (ולא בהאמצעות העלאת קובץ PDF כפי שנעשה עד כה).
בתי תוכנה אשר מפעילים תוכנות סימולציה לשומות מיסוי מקרקעין ואשר מעוניינים לעבוד בממשק עם היישום האמור מוזמנים לפנות למר יואב גיא.