מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

חשבוניות פיקטיביות; קנס מינהלי על אי-הגשת דו"ח שנתי מסכם באיחוד עוסקים

חשבוניות פיקטיביות

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין פ.ר עבוד עבודות פיתוח תשתיות ובניה בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגישה המערערת על החלטת המשיב (מנהל מע"מ חיפה) שלא להתיר לה ניכוי מס תשומות בסך של כרבע מיליון ש"ח מהטעם שמדובר בחשבוניות שלא הוצאו כדין.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת א' וינשטיין, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).


הטלת קנס מינהלי על אי-הגשת דו"ח שנתי מסכם באיחוד עוסקים

כידוע, סעיף 56 לחוק מע"מ מאפשר, בתנאים מסוימים, למספר עוסקים נפרדים להירשם ולדַווח לרשויות מע"מ ביחד כאילו היו עוסק אחד, דהיינו "איחוד עוסקים".
במקרה זה, על כל אחד מהעוסקים שנרשמו כאחד להגיש בתוך 90 יום מתום שנת-המס דו"ח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו עִמו כאחד וכן על כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמו עִמו כאחד (סעיף 71א לחוק מע"מ).

בהקשר זה, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום הודעתה של גב' זילפה גלינדוס, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המסים (קישור להודעה).
בגדרהּ של ההודעה, צוין כי בכוונת רשות המסים לנקוט צעדים כנגד סרבני הדיווח האמור, דהיינו אותם עוסקים שאינם מגישים את הדו"ח השנתי המסכם במועד.
כך, בשלב ראשון, יישלחו מכתבי התראה לעוסקים שטרם הגישו את הדו"חות לשנים 2016 ו-2017 (במצטבר); ואילו בשלב שני, יוטל על העוסקים שלא יגישו את הדיווח קנס מינהלי בסך 5,000 ש"ח (בגין כל דו"ח שלא הוגש) בהתאם לתיקון לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987.