מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

החלטות מיסוי חדשות

פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות:
  • החלטת מיסוי מס' 9685/18 (קישור להחלטה) שעניינה בהוצאת הודעת חיוב לספקים ובהשלכותיה על מס העסקאות/תשומות בידי הספק ומקבל השירות.
  • החלטת מיסוי מס' 1716/18 (קישור להחלטה) העוסקת בהחלת הוראות סעיף 11א לחוק מע"מ (שעניינו במחיר העִסקה של מכירת טובין מיובאים לפני פדייתם מפיקוח רשות המכס) על-ידי חברה ישראלית הרשומה כעוסק והמייבאת טובין לישראל עבוּר לקוחותיה בישראל ובכללם לקוח הזכאי לפטוֹר ממע"מ בגין הטובין האמורים.