מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

החלטות מיסוי בנושא מע"מ

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות:
  • החלטת מיסוי 1592/17 (קישור להחלטה) העוסקת בשאלת החבות במע"מ בגין גמול שנפסק לתובע המיַיצג בתובענה ייצוגית. במסגרת ההחלטה (החלטת מיסוי שאינה בהסכם) נקבע, כי לאור מהותה של התובענה הייצוגית כמו גם לאור החלטת בית-המשפט העליון בעניין חיים קרן (ע"א 1834/07) (למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן), יש לראוֹת בגמול עבוּר פועלו של התובע המיַיצג כתמורה עבוּר שירות בעל אופי מסחרי אשר נופל בגֶדר החלופה הראשונה להגדרת המונח "עסקת אקראי" שבסעיף 1 לחוק; ועל-כן על הגמול האמור יחול מע"מ בשיעור מלא.
  • החלטת מיסוי 1983/17 (קישור להחלטה) לפיה דוח ריכוז חודשי המופק על-ידי חברה העוסקת במכירת מוצרי דלק והנחשב ל"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בהתאם לסעיף 38 לחוק מע"מ (בהתאם להודעה שפורסמה בשנת 1986) יוכל לכלוֹל גם את עסקאות מכירת תוסף דלק מסוג "אוראה" שלקוחות החברה מחויבים ברכישתו על-פי תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"ב-2012.