עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

מחשבון נקודות זיכוי; הדו"ח השנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המסים

הדו"ח השנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המיסים
כידוע, על-פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ("החוק"), אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999, כל אזרח ישראלי או תושב* הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית – ובכלל זאת רשות המיסים – וזאת באמצעות הממונה על החוק ברשות האמורה.
* לעניין זה, "תושב" הינו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.
 
היום פורסם הדו"ח השנתי לשנת 2016 של הממונה על החוק ברשות המיסים (מר שלמה אוחיון, שהינו גם סמנכ"ל בכיר לשירות לקוחות ברשות) (קישור לדו"ח), ובו, בין היתר, דיווח על הבקשות לקבלת מידע שהוגשו לרשות המיסים בשנה האמורה, תוך חלוקתן לבקשות שנענו בחיוב ובשלילה ולבקשות שטרם נענו.
 
מחשבון נקודות זיכוי
רשויות המס פרסמו מחשבון לחישוב נקודות זיכוי.
למעבר למחשבון לחצו כאן.