עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ; הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים

דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ
נבקש להזכירכם, כי יש להשלים את התשלום והדיווח (דיווח מקוצר) בְּשל הכנסות-חוץ עד ליום 30.4.2017.
למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן.
 
הוראת ביצוע 3/2017
רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע חדשה (קישור להוראה) שעניינה בניתוב שלב א' ושינוים בשידור דו"חות ושומות יחידים וחברות לשנת-המס 2016.
כבכל שנה, עניינה של ההוראה בשינויים שחלו בדו"חות המס השנתיים של יחידות וחברות לשנת-המס 2016 בהשוואה לשנות-המס הקודמות, וזאת כנגזר, בין היתר, מתיקוני החקיקה שהתקבלו בשנה האחרונה.
בנוסף, כוללת ההוראה הנחיות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדו"חות כאמור.